Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP022

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig i spanskspråkig litteratur från 1900- och 200-talet, samtidigt som du bygger vidare på dina muntliga och skriftliga färdigheter i spanska.

Du får fördjupa dina kunskaper om de spansktalande ländernas litteratur, och träna dig i att analysera spanskspråkiga litterära verk. Kursen organiseras kring olika teman, som t ex Litteratur och exil, Queerlitteratur, (O)rättvisa och fiktion. Du får även göra en egen undersökning kring en roman som du själv väljer.

Du får öva muntlig framställning i informella sammanhang genom diskussioner i olika gruppkonstellationer och i formella sammanhang bland annat genom deltagande i ett minisymposium kring spanskspråkig litteratur där du presenterar din undersökning. Du får även utveckla din skriftliga språkfärdighet genom inlämningsuppgifter. Läsförståelse tränar du genom läsningen av de litterära verk som behandlas inom kursen.

Kursen kan du sedan tillgodoräkna som en delkurs inom Spanska B, 30hp. Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B eller B3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin