Cellbiologi med biokemi

22,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3MU121

Rekommenderad kurslitteratur

  • Champe, Pamela C.; Harvey, Richard A.; Ferrier, Denise R., Biochemistry, 4. ed., Baltimore, MD, Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2008Obligatorisk (Senaste utgåvan)
  • Lodish, Harvey F., Molecular cell biology., 7th ed., International ed., New York, W.H. Freeman, 2012Obligatorisk

Utdelade laborationsanvisningar, seminarieuppgifter, målbeskrivning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin