Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN140

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Dikter i urval.

I anslutning till texterna läses ett urval litteraturkritik.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin