Tillämpade finita elementmetoder

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1TD056

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Larsson, M. G.; Bengzon, F., A first course in finite elements: lecture notes, Department of Mathematics, Umeå university, 2010Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin