Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3OG090

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

 • Aliina, Minoo, Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013Obligatorisk (Se bibliotekets söktjänst)
 • Brownmiller, Susan, Against our will: men, women and rape., New York: Fawcett, 2002Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen, urval)
 • Granström, G; Mannelqvist, R, Brottsoffer - rättsliga perspektiv., Lund: Studentlitteratur, 2016Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen Sidorna 129–144.)
 • Jónasdóttir, A.G; Ferguson, A, Love - a question for feminism in the twenty first century., London och New York: Routledge, 2014Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen Sidorna 97–110)
 • Hearn, Jeff, The violences of men: how men talk about and how agencies respond to men's violence to women, London, SAGE, 1998Obligatorisk (Tillgänglig via Uppsala universitetsbibliotek Urval)
 • Hedlund, Gun; Montin, Stig, Governance på svenska, Stockholm, Santérus Academic Press Sweden, 2009Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen Sidorna 83–106)
 • Heimer, Gun m.fl., Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar., Lund: Studentlitteratur AB., 2019Obligatorisk (Se bibliotekets söktjänst Urval)
 • Kelly, Liz, Surviving sexual violence., Cambridge: Polity, 1988Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen Urval)
 • Olsson, Hanna, Catrine och rättvisan, [Ny utg.], Stockholm, En bok för alla, 1994Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen Urval)
 • Pateman, Carole, The sexual contract, 30th anniversary edition, Stanford University Press, 2018Obligatorisk (Tillgänglig via Studentportalen Urval)
 • Hydén, M; Gadd, D; Wade, A, Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence, Palgrave Macmillan, London, 2016Obligatorisk (Tillgänglig via Uppsala universitetsbibliotek Sidorna 196–215)

Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar och rapporter

Totalt ca 1400 sidor litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin