Samtal och kommunikation i socialt arbete

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC175

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Vetenskapliga artiklar enligt anvisning av ansvariga lärare kan tillkomma. (ca 100 s.).

*Förutsätter CAS-inloggning via UB.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin