Människa-datorinteraktion: Mätning och analys av användarupplevelse

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV175

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin