Bedömning och betygssättning, grundlärare 4-6

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE242

Huvudgrupp 1

Dessutom tillkommer ca 100 sidor enligt lärares anvisningar.

Totalt 1034 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin