Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3OG090

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Baianstovu, Runa, Heder: hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur, [2017]Obligatorisk
  • Brownmiller, Susan, Against our will: men, women and rape., New York: Fawcett, 2002Obligatorisk
  • Granström, Görel; Mannelqvist, Ruth, Brottsoffer: rättsliga perspektiv, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2016Obligatorisk (Kan offer för könsrelaterat våld ses som offer för hatbrott? I Granström G. & Mannelqvist R., Brottsoffer - rättsliga perspektiv)
  • Hearn, Jeff, The violences of men: how men talk about and how agencies respond to men's violence to women, London, SAGE, 1998Obligatorisk
  • Heimer, Gun m.fl., Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar., Lund: Studentlitteratur AB., 2019Obligatorisk
  • Kelly, Liz, Surviving sexual violence., Cambridge: Polity, 1988Obligatorisk
  • Pateman, Carole, The sexual contract, 30th anniversary edition, Stanford University Press, 2018Obligatorisk
  • Hydén, M; Gadd, D; Wade, A, Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence, Palgrave Macmillan, London, 2016Obligatorisk (Richardson, Cathy (2016). The Role of Response-Based Practice in Activism. I Hydén M., Gadd D., Wade A. (eds) Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence)

Artiklar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin