Vårdvetenskaplig teori och metod

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3PE144

Huvudgrupp 1

Huvudgrupp 2

Internationella och nationella kunskapssammanställningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin