Omvårdnad inom kirurgisk vård 1

19 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KR049

Huvudgrupp 1

Vetenskapliga publikationer samt annan för ämnet relevant litteratur tillkommer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin