Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN140

Huvudgrupp 1

Därtill ett urval texter online, via Studium och fotokopierat material.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin