Finansiell teori

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2NE831

Huvudgrupp 1

  • Munk, Claes, Financial Markets and Investments, Claes Munk, 2023Obligatorisk

Tillhandahålles av läraren vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin