Cellbiologi med biokemi

22,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3MU121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Rekommenderad kurslitteratur

  • Champe, Pamela C.; Harvey, Richard A.; Ferrier, Denise R., Biochemistry, 4. ed., Baltimore, MD, Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2008
  • Molecular cell biology, 6. ed., New York, W.H. Freeman, cop. 2008 (Den billigare utgåvan med ISBN-nr 1429203145 går också att köpa.)

Lodish et al: Molecular Cell Biology, Freeman&Co., senaste utgåvan

Utdelade laborationsanvisningar, seminarieuppgifter, målbeskrivning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin