Masterprogram i datavetenskap – Svensk-kinesisk master i datavetenskap - programvaruutveckling

120 hp

Studieplan, TDV2M, SKPU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
SKPU
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

Termin 1 och 2

Den studerande ska under termin 1 och 2 välja kurser från Datavetenskap (allmän inriktning) vid Uppsala universitet. Rådgivning kommer att ges så att kurserna passar, men inte överlappar, med de kurser som läses vid National Taiwan Normal University under termin 3 (och 4).

Studenten kan, efter beslut av programansvarige, få rätt att byta maximalt sammanlagt 15 hp kurser i datavetenskap under termin 1 och 2 mot kurser med ett, i vid bemärkelse, kulturellt innehåll relevant för inriktningen inom programmet.

Termin 3 och 4

Termin 3 läses vid National Taiwan Normal University enligt separat studieplan. Ett examensarbete motsvarande 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp, kan påbörjas. Detta examensarbete avslutas sedan under termin 4, troligen parallellt med en eller två andra kurser. Alternativt läses 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp, under termin 4.

Studenter på den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling som inte beviljas en kostnadsfri utbildningsplats vid National Taiwan Normal University eller av annat skäl inte kan läsa vid detta universitet, har rätt att läsa kurser från allmänna inriktningen Datavetenskap under termin 3 och 4.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin