Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi

120 hp

Studieplan, TKE2M, KEFE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKE2M
Inriktningskod
KEFE
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2010

Termin 1

Detaljerad studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin