Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

120 hp

Studieplan, SRE2M

Kod
SRE2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Diarienummer
SAMFK 2020/51 Doss: 3.2.1

Termin 1

Välj en av dessa:

Termin 2

Termin 3

Välj 30 hp från följande kurser:

Praktik 30 hp

Språkstudier utomlands 30 hp

Valfria kurser avancerad nivå 30 hp

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin