Förskollärarprogrammet

210 hp

Studieplan, UFÖ1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UFÖ1Y
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 20 december 2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning inom ämnesstudier 7,5 hp

Pedagogiskt utvecklingsarbete 7,5 hp

Självständigt arbete 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin