Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • Kursen är inställd.

  HT 2022 (Flexibel kursstart), 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-45602

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

 • Kursen är inställd.

  HT 2022 (Flexibel kursstart), 50 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-45611

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

 • Kursen är inställd.

  VT 2023 (Flexibel kursstart), 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-95602

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

 • Kursen är inställd.

  VT 2023 (Flexibel kursstart), 50 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-95611

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande samt därutöver kurser i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå och relevant yrkeserfarenhet motsvarande minst 1 år heltid. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av kursansvarig godkänd projektplan.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 72500 kr

Studieavgift, totalt: 72500 kr

Om kursen

Kursen är en fristående obligatorisk uppsatskurs, avsedd för dig som önskar avlägga masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Examensarbetet anknyter till utbildningens inriktning så att teoretiska och metodologiska kunskaper från tidigare genomgångna kurser kan tillämpas, breddas och fördjupas och utgör en fördjupning i huvudområdet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för medicinska vetenskaper

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr 751 85 Uppsala

Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr, 751 85 UPPSALA

Fariborz Mobarrez

E-post: fariborz.mobarrez@medsci.uu.se