Granarnas gran

Granens hela arvsmassa (genom) sekvensbestämdes i ett stort internationellt samarbete som leddes från Sverige av Umeå Plant Science Centre och SciLifeLab. Resultatet publicerades i Nature 2013. Vi känner nu hela arvsmassan från flera tusen arter, varav de flesta är bakterier. Granen är speciell på grund av sitt mycket stora genom, sju gånger större än människans som kartlades i det stora HUGO-projektet.

100 kvistar från en och samma gran ympades på rotskott av små granplantor inför sekvenseringsprojektet. Efter att projektet avslutats skänktes en planta till SciLifeLab av Umeå Plant Science Centre via Stefan Jansson som arbetat i sekvenseringsprojektet. I maj 2015 donerades den till Botaniska trädgården, där den kommer att planteras på lämplig plats.

”I samma anda som Carl von Linnés systematiska utforskande av flora och fauna har granen kartlagts in på minsta baspar, ett projekt som tog flera år eftersom granar har mycket stor arvsmassa. Därför tycker vi i SciLifeLabs ledning att denna forskningsmässigt viktiga individ passar väl in i Uppsala universitets botaniska trädgård”, säger Karin Forsberg Nilsson, Vetenskaplig direktör och ledamot i SciLifeLabs nationella ledningsgrupp, som överlämnade granen till Uppsala linneanska trädgårdar.

Om SciLifeLab

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Pressmeddelande om sekvenseringen av granen på engelska från 2013: The Norway spruce genome sequenced

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin