Aloe från Afrikas horn

ALoe nugalensis med röda avlånga blommor i glesa ax växer i en kruka under glas.

Aloe nugalensis, första gången den blommar, i kaktusavdelningen i Botaniska trädgårdens orangeri.

Efter 25 år blommade i februari 2011 vad som mycket väl kan vara en ny art av aloe. Mats Thulin, professor vid institutionen för Organismbiologi, avdelningen för Systematisk biologi vid Uppsala universitet, hittade växten på gipskullar i Nugal-dalen, Somalia. Han tog med sig frön från den hem till Sverige i november 1985. Fröna såddes sedan i Botaniska trädgården i Uppsala 1986 och har vårdats av trädgårdsmästarna sedan dess.

Den nya arten har fått namnet Aloe nugalensis. 2006 kom den sista volymen av Mats Thulins bok "Flora av Somalia" ut, men eftersom den här växten inte hade blommat kunde den inte artbestämmas och finns därför inte med i boken. Det finns omkring 500 arter av aloe i världen, de flesta i södra Afrika. I Somalia finns ungefär 40 stycken. Den nya arten har fått namnet Aloe nugalensis.

Så här sa forskare och intendenter i februari 2011:

– Den här växten med sina hängande blad och blomställning liknar ingen aloe jag tidigare sett, säger Mats Thulin.

Allt tyder på att det är en ny art från Somalia som har "upptäckts" i Botaniska trädgården under en av de kallaste vintermånaderna.

– Trots att flera av Botaniska trädgårdens växter har samlats in under forskningresor runt om i världen är det inte ofta som nya arter beskrivs ur samlingarna, säger trädgårdsintendent Annika Vinnersten.

– Nu ser vi hur viktigt det är att insamlat material bevaras i museernas samlingar för framtida forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin