Hoya gigas

Foto: Jesper Kårehed.

Det fnns mer än 200 arter porslinsblommor. Alla växer i Sydostasien och Australien. Störst mångfald och variation är det på Nya Guinea.

Porslinsblomman med störst blommor - cirka en decimeter i diameter - är Hoya gigas. Den troddes länge vara utdöd. När den 2014 blommade i Tropiska växthuset var det första gången den blommade i Europa. Den är mycket ovanlig i odling.

Vi har fått vår planta genom bevarandeprojektet “Paradise Forest”, en organisation på Nya Guinea.som räddar porslinsblommor från utrotning i skogar som är hårt utsatta för skövling. Under projektets gång har trots det fjorton arter hittats som inte tidigare var kända.

Läs mer i artikeln Porslinsblommornas gigant av Jesper Kårehed i Hemträdgården 1: 44-46, 2015.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin