Spännande växter från hela världen

I Botaniska trädgården odlas nästan 7 000 arter. Här har vi samlat kort information om några av dem.

Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana

En av Botaniska trädgårdens mest spektakulära växter är jättenäckrosen. Den har under sommaren blad som kan bli upp till 2 meter i diameter och blommar nattetid i juli-september. Knopparna slår ut i skymningen och varje blomma är bara utslagen i två nätter – den första natten vit, den andra rosa.

Jättenäckrosen Victoria blommar bara på natten

Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana. Foto Per Erixon, Uppsala universitet.

Lagerträd inköpta av Linné

Några av de äldsta växterna i Botaniska trädgården är fyra lagerträd som Carl von Linné beställde från Holland på 1700-talet. Förr plockades alla blad och kvistar, till de lagerkransar som doktorerna vid Uppsala universitet fick då de promoverades, från Linnés lagerträd.

Linnés lagerträd har odlats i Uppsala i mer än 250 år

Gran med känd arvsmassa

Granen har sju gånger så stor arvsmassa som människan. I Botaniska trädgården växer en av de granar som användes för att kartlägga granens arvsmassa.

Undersökningen av granens genom

Aloe från Afrikas horn

I mitten av 80-talet var Mats Thulin vid Avdelningen för systematisk biologi på forskningsresa i Somalia och samlade frön av en aloë. Året därpå såddes den i Botaniska trädgården. Efter 25 år blommade den för första gången och det visade sig vara en ny art för vetenskapen.

Så fick den nyupptäckta arten Aloe nugalensis sitt namn 2011

Aloe nugalensis, i kaktusavdelningen i Botaniska trädgårdens orangeri

Störst av alla hoyor

Hoya gigas är den art i släktet porslinsblommor som har störst blomma. 2014 blommade den i Tropiska växthuset för första gången i Europa (så vitt vi vet). Vi har fått plantan genom bevarandeprojektet “Paradise Forest”. De räddar porslinsblommor från utrotning, i spåren av skövlade skogar på Nya Guinea.

Läs mer om Hoya gigas i tidningen Hemträdgården. Veckans växt - länk

Hoya gigas i Tropiska växthuset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin