Jättenäckrosen Victoria

Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana. Foto: Jesper Kårehed.

Den första jättenäckrosen väckte stor sensation när den upptäcktes i början av 1800-talet. För att hedra dåvarande drottningen av Storbritannien och Irland fick den släktnamnet Victoria.

Till en början var bara en art känd; Victoria amazonica från Amazonfloden. Så småningom fann man ytterligare en art i släktet; Victoria cruziana. Den växer i Paranafloden i norra Argentina och Paraguay och har en högre bladkant än V. amazonica. Victoria cruziana trivs också bättre i växthus och är den art som odlas i Botaniska trädgården.

Från frö till frö

På 1800-talet blev jättenäckrosor högsta mode i trädgårdsvärlden. Expeditioner sändes till Amazonfloden för att hämta hem jättenäckrosor till växthusen i Europa. Det visade sig vara svårt. Plantorna ruttnade under transporten och fröna ville inte gro. Först 1849 lyckades man få jättenäckrosen i odling. Då hade man upptäckt att fröna måste förvaras i vatten, de mister sin grobarhet om de torkar.

I Botaniska trädgården sås näckrosfröna i mars och en fröplanta planteras ut i Tropiska växthusets Victoriadamm i april. Bladen är då omkring 15 cm i diameter.

Planteringsbaljan mitt i dammen rymmer nästan en kubikmeter jord. Eftersom jorden är extremt näringsrik, växer plantan oerhört snabbt. Redan i mitten av juni kan dammen fyllas av 8–10 blad. Varje blad kan bli upp till 2 meter i diameter och har en fantastisk flytförmåga. Bladundersidan är täckt av vassa taggar – ett skydd mot växtätande djur.

Sydlig jättenäckros, Victoria cruziana. Foto: Jesper Kårehed.

Blommar på natten

Jättenäckrosens blommor slår i hemlandet ut vid mörkrets inbrott. Under de ljusa svenska sommarnätterna varierar tidpunkten när knoppen öppnar sig. Vanligtvis är varje blomma utslagen två nätter i rad. Den första natten är den vit och den andra rosenröd. När knoppen slår ut skjuts blomman upp över vattenytan för att sedan sjunka ned och slå ihop under dagen.

Helt utslagen kan blomman bli upp till 40 cm i diameter. Den är fylld med flera kransar av kronblad och spiralställda ståndare. Temperaturen i blomman ligger omkring 6°C över omgivningen. Den avger en fruktig ananaslik doft. I odling kan växten få upp till 50 blommor per sommar.

I naturen korspollineras näckrosen av skalbaggar men i växthuset bildas fröna genom självpollinering. En kapsel innehåller mängder med 3-5 mm stora, ätliga frön. Plantan är flerårig och kan alltså övervintras men i Botan föredrar vi att odla den som ettårig. I november är näckrossäsongen slut, dammen städas och frön till nästa års sådd tas om hand.

Victoria-öppet

Jättenäckrosen blommar normalt inte under dagtid då Tropiska växthuset är öppet för besökare. Varje sommar hålls därför extra kvällsöppet under några dagar. Se mer i vårt Kalendarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin