Linnés lagerträd

Till de växter som överlevt från Linnés tid hör tre lagerträd. De är troligtvis ungefär 250 år gamla och hör till de äldsta krukodlade växterna i världen.

Sedan antiken har lagern varit en lärdomens symbol. I Uppsala är det tradition att de filosofie doktorerna promoveras med lagerkransar. Förr plockades alla blad och kvistar till kransarna från Linnés lagerträd. Traditionen fick tyvärr lov att brytas 1983 då de gamla träden inte längre orkade med att lämna blad till en ständigt växande skara doktorer. Numera får bara hedersdoktorerna linnéblad i sina kransar. Övriga lagerblad importeras från Italien.

I orangeriet finns också ett lagerträd som spirat ur en kvist från Thore Magnus Fries doktorskrans. Han disputerade 1857 och var föreståndare för Botaniska trädgården mellan 1877 och 1899.

Ett av Linnés lagerträd år 1903, redan då 150 år gammalt!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin