Robinia pseudoacacia - robinia, v 24 2021

Kom ärtans fröjd...

(Bild borttagen)
Familjen ärtväxter (Fabaceae) är en av de allra artrikaste med runt 20 000 arter i världen. I Sverige finns knappt hundra bofasta arter och de flesta är örtartade, men på andra håll finns många vedartade representanter.

Robinia Robinia pseudoacacia kommer ursprungligen från östra Nordamerika, men har planterats flitigt och finns nu naturaliserad över stora delar av världen.

Inte nog med att den doftar härligt när den blommar, den har även många ekonomiska förtjänster. Den växer snabbt, ger bra virke, minskar jorderosion, fungerar som kvävefixerare och är viktig för biodling. Problemet är att den på många ställen är mycket invasiv och riskerar att helt ta över känsliga områden med stor biologisk mångfald.

Innanför södra Norbyvägsgrinden blommar ett ståtligt exemplar av robinia, så även vid grinden mot Thunbergsvägen.
 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin