Ficus deltoidea - pillerfikus, v 49 2022

Pillig pollination  

(Bild borttagen)

Pillerfikus Ficus deltoidea är en vanlig krukväxt. Den kommer ursprungligen från Sydostasien och är till skillnad från de flesta arterna i släktet ofta epifytisk, dvs lever ovanpå andra växter. Släktet Ficus hör till mullbärsväxterna (Moraceae). Ungefär hälften av släktets över 800 arter är funktionellt dioika, dvs har skilda hon- och hanindivider. Eftersom fikonen inte är frukterna utan blomställningarna så finns de även på hanindivider.

Pollinationen hos pillerfikus sköts av en stekel som föds i hanindividernas fikon. De nykläckta steklarna parar sig och därefter dör hanarna medan honorna tar sig ut beströdda med pollen för att lägga sina ägg i ett nytt fikon. Om hon tar sig in i ett honfikon sker pollinering, men äggen kan inte läggas där. I jakten efter ett hanfikon att lägga äggen i kan flera honblommor pollineras.

Veckans växt finns både i Tropiska växthusets vinterträdgård och allra längst in i regnskogen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin