Rubia cordifolia ssp. cordifolia - indisk krapp, v 37 2023

Rubias röda rot renderar rött

(Bild borttagen)

Längs norra muren i Barockträdgården blommar fortfarande indisk krapp Rubia cordifolia ssp. cordifolia. Från roten utvinns ett mycket använt rött färgämne.

Som det svenska namnet antyder finns veckans växt i Indien men också i stora delar av övriga Asien. I Afrika finns en annan underart (ssp. conotricha) som också används mycket, t.ex. av massajerna för att färga sina svärdsslidor vackert röda.

I Sverige har vi i stället förlitat oss på den europeiska släktingen krapp Rubia tinctorum som färgkälla.

Släktet Rubia är nära släkt med våra måror (Galium). Båda släktena är örtartade och därmed ganska orepresentativa för den huvudsakligen tropiska växtfamiljen Rubiaceae som främst består av träd och buskar (kaffe, kinin m.m.).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin