Forskning vid Centrum för genusvetenskap

Forskningen som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap är tvärvetenskaplig genusforskning. Våra forskares kompetenser täcker discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap samt medicin. Denna tvärvetenskapliga grundstomme bidrar till en inspirerande miljö där såväl organisatoriska som vetenskapsteoretiska gränssnitt diskuteras och utvecklas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin