Utbildning vid Centrum för genusvetenskap

Att läsa genusvetenskap innebär att studera maktförhållanden och normer som rör kön/genus, men också till exempel sexualitet, etnicitet och klass. Genusvetare behövs inom de flesta delar av samhället och både inom offentlig sektor och i näringslivet.

Vid Centrum för genusvetenskap kan du läsa kurser på grundnivå och program eller kurser på avancerad nivå. Det finns också möjlighet att läsa distanskurser på halvfart. Centrum har även forskarutbildning i genusvetenskap.

Vad är genusvetenskap?

Därför ska du läsa genusvetenskap!

Vanliga frågor och svar om utbildningen

bibliotekshylla fylld med böcker

Foto: David Naylor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin