Utbildning på avancerad nivå

På avancerad nivå kan du läsa vårt Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp. I de flesta fall kan du även läsa de kurser som ingår i programmet som fristående kurser.

 

Masterprogram i genusvetenskap

Den värld vi lever i genomsyras av maktrelationer, förväntningar och normer som är knutna till exempelvis genus, sexualitet, ras, klass och ålder. Masterprogrammet i genusvetenskap ger dig kunskap om och verktyg att analysera hur genus och andra maktasymmetrier är socialt och kulturellt konstruerade och hur de kan upplevas och förstås både lokalt och globalt. Programmet har en stark forskningsanknytning och sammanför perspektiv från olika discipliner för att utforska ämnen inom genusvetenskap.

Programmet ges på engelska.

Läs mer om Masterprogrammet i genusvetenskap, 120 hp

 

 

Illustration av huvuden i profil i olika färger

Kubko / Shutterstock

Kurser på avancerad nivå

De kurser som ingår i programmet kan i de flesta fall även läsas som fristående kurser. Alla kurserna ges på engelska. Mer information om kurserna hittar du om du klickar på kursnamnen nedan:

Kontakt

  • För frågor om Masterprogrammet i genusvetenskap eller fristående kurser på avancerad nivå, vänligen kontakta kursadministratören eller studierektor på avancerad nivå.
  • Kursadministratör:
  • Andrea Limmerstedt
  • Studierektor på avancerad nivå:
  • Sanja Nivesjö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin