Forskarutbildning vid Centrum för genusvetenskap

Forskarutbildning i genusvetenskap omfattar fyra års heltidsstudier och består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt.

Vid Centrum finns både doktorander antagna i ämnet genusvetenskap och doktorander som disputerar i ett annat ämne, men med en genusvetenskaplig inriktning. Centrum välkomnar även gästdoktorander som är inskrivna vid andra universitet, i Sverige eller utomlands.

Utlysningar av nya doktorandtjänster sker via Uppsala universitets hemsida

Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering i enlighet med universitetets riktlinjer för antagning.

Hoprullade diplom på hög

David Naylor / Uppsala universitets bildbank

Kontakt

  • Har du frågor om forskarutbildningen vid Centrum för genusvetenskap?
  • Kontakta studierektor på forskarnivå, Ulrika Dahl.
  • Ulrika Dahl

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin