Utbildning på grundnivå

Kurserna på grundnivå kan sökas av alla som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du har några frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta vår kursadministratör eller studierektor för grundutbildningen.

abstrakt färgglad bild på studenter som sitter vid ett bord och samtalar

AI-genererad bild

Kurser på grundnivå

Finns det "riktiga kvinnor" och "riktiga män"? Vad står begreppet 'trans' för och vad innebär postkolonial feminism? Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Hur görs genus i media, konst och litteratur? Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen.

Genusvetenskap A ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och könsidentitet. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och den passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.

Läs mer om kursen Genusvetenskap A, 30 hp

Hur samverkar kön/genus med maktordningar som klass, "ras" och etnicitet? Vad innebär egentligen Foucaults maktbegrepp, och varför är det viktigt inom genusvetenskapen? Vilka metoder används i genusvetenskaplig forskning? Hur ser en genusvetenskaplig uppsats ut? Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen.

Genusvetenskap B innebär både en fördjupning och en breddning i relation till Genusvetenskap A. Du tränas i akademiskt skrivande och i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv.

Läs mer om kursen Genusvetenskap B, 30 hp

Genusvetenskap C innebär ytterligare fördjupning och breddning i relation till Genusvetenskap B och större fokus ligger på självständighet och vetenskapligt förhållningssätt.

Läs mer om kursen Genusvetenskap C, 30 hp

Finns det "riktiga kvinnor" och "riktiga män"? Vad står begreppet queer för och vad innebär postkolonial feminism? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet och etnicitet.

Kursen ges på distans på kvällstid och går på halvfart. Kursen ges bara på höstterminen.

Läs mer om distanskursen Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp

Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Vad står trans för och vad innebär kroppsnormativitet? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning med särskilt fokus på sexualiteter och kroppar. Den bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, funktionsförmåga och könsidentitet.

Kursen ges på distans på kvällstid och går på halvfart. Kursen ges bara på vårterminen.

Läs mer om distanskursen Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp

Program med genusvetenskaplig inriktning

Du som är intresserad av genusvetenskap kan även välja att läsa Humanioraprogrammet (180 hp) eller Kandidatprogram i kulturentreprenörskap (180 hp). Inom ramen för programmen finns det möjlighet att välja genusvetenskap både som huvudämne och biämne.

Humanioraprogrammet, 180 hp

Kandidatprogram i kulturentreprenörskap, 180 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin