Genusvetenskap A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5GN004

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Finns det "riktiga kvinnor" och "riktiga män"? Vad står begreppet 'trans' för och vad innebär postkolonial feminism? Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Hur görs genus i media, konst och litteratur? Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen.

Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och könsidentitet. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och den passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin