Genusvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Moment A:1, Genusvetenskapens grunder

Dessutom tillkommer vissa artiklar

Moment A:2, Genussystem i samhället: Arbete, familj och politik

SIDA:s Gender Policy http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3584&searchWords=SIDA4888

Wach, Heike and Hezel Reeves (2000): Gender and Development: Facts and Figures, Brighton: Institute of Develompemt Studies, BRIDGE (44 s)http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re56.pdf

Moment A:3, Sexualiteter och kroppslighet

Moment A:4, Kön i kulturen

Dessutom novellen "Frihet" av Elna Tenow (1887)samt

"Ersättning" av August Strindberg(1884)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin