Genusvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Genusvetenskap A

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

A1: Genusvetenskapens grunder

A2: Arbete och familj

A3: Sexualiteter och kroppar

 • Allen, Mary, "Is There Gender Symmetry in Intimate Partner Violence?", Ingår i: Child & family social work, vol. 16, nr. 3, 2011 (s. 245–54 (9 s.))
 • Bahner, Julia, "Sexual professionalism: for whom? The case of sexual facilitation in Swedish personal assistance services",, Ingår i: Disability & society, vol. 30, nr. 5, 2015Obligatorisk (s. 788–801 (11 s))
 • Bettcher, Talia Mae, Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion, Ingår i: The transgender studies reader 2, 1 ed., New York, Routledge, 2013, s. 278–290 (13 s.)
 • Bremer, Signe, Mellan Vita Rum - Om Väntan, Vithet Och Maskulinitet i Två Berättelser Om Transsexuella Patientsakp, Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap, vol. 31, nr. 1-2, 2022Obligatorisk (s. 91–112.)
 • Bylund, Christine, Anakrona livsvillkor: en studie av funktionalitet, möjligheter och begär i den föränderliga svenska välfärdsstaten, Umeå, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2022Obligatorisk (s. 17–30 (13 s), kursivt s. 31–33 och 221–229.)
 • Cahn, Susan K., From the "muscle moll" to the "butch" ballplayer: mannishness, lesbianism, and homophobia in U.S. women's sport, Ingår i: Feminist studies, 19(1993):2, s. 343-368 (26 s.)
 • Carlsson, ninni, En "dålig" flicka: könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp, Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 15, nr. 3-4, 2008, s. 257–275 (18 s.)
 • Cisnormativitet & feminism: tema, Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap, 2016(37):4, s. 2-138 (s. 3–13 (10 s.))
 • Farahani, F., "Diaspora och sexualitet: Förhandlingar om kön och sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap",, Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap, vol. 4, 2013Obligatorisk (16 s)
 • Hemmings, C.; Rudy, S., "'I don't know what gender is, but I do, and I can, and we all do': An interview with Clare Hemmings", Ingår i: The European journal of women's studies., vol. 26, nr. 2, 2019 (s. 211–222. (11 s.))
 • Johansson, Alessandro; Gunnarsson, Lena, Jag Är Inte Prostituerad, Jag Lever Normalt': Sugardejtares Språkliga Och Praktiska Relationsarbete För Att Avgränsa Sugardejting Från Prostitution, Ingår i: Sociologisk forskning: tidskrift för Sveriges sociologförbund, Växjö, Sveriges sociologförbund, 1964-, vol. 59, nr. 1/2Obligatorisk (20 s.)
 • Kwan, Samantha, Navigating Public Spaces: Gender, Race, and Body Privilege in Everyday Life, Ingår i: Feminist Formations, vol. 22, nr. 2, 2010, s. 144–166 (22 s.)
 • Linander, Ida; Alm, Erika; Harrysson, Lisa, It Was like I Had to Fit Into a Category: Care-Seekers' Experiences of Gender Regulation in the Swedish Trans-Specific Healthcare, Ingår i: Health: an interdisciplinary journal for the social study of health, illness and medicine, vol. 23, nr. 1, 2019Obligatorisk (s. 21–38.)
 • Löfgren-Mårtenson, Lotta, "Hip to be crip?: om cripteori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning", Ingår i: Lambda nordica: populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet, vol. 17, nr. 1-2, 2012Obligatorisk (25 s)
 • Malmberg, Denise, "Bodynormativity - Reading Representations of Disabled Female Bodies", Ingår i: Body claims, Uppsala, Centre for Gender Research, Uppsala University, 2009 (s. 58–83 (25 s))
 • Mottier, Véronique., Sexuality: a very short introduction, Oxford, Oxford University Press, 2008 (i urval, ca 100 s.)
 • Nilsson, Roddy, Foucault: en introduktion, Malmö, Égalité, 2008 (s. 97–112 (15 s.))
 • O'Connell Davidson, Julia, The Rights and Wrongs of Prostitution, Ingår i: Hypatia, vol. 17, nr. 2, 2002, s. 84–98 (14 s.) (Laddas ned via UUB, tidskrifter)
 • Oakley, A., Disturbing Hegemonic Discourse: Nonbinary Gender and Sexual Orientation Labeling on Tumblr, Ingår i: Social media + society, vol. 2, nr. 3, 2016Obligatorisk (18 s.)
 • Parent, Colette; Buckert, Chris; Corriveau, Patrice, Sex Work: Rethinking the Job, Respecting the Workers, Vancouver och Toronto: UBC Press, 2013 (kapitel 1, s. 9–29 (20 s.))
 • Rosenberg, Tiina, "Om du är queer, skrik ut det", Ingår i: Lambda nordica: populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet, vol. 19, nr. 1, 2014Obligatorisk (18 s)
 • Siverskog, Anna, They Just Don't Have a Clue: Transgender Aging and Implications for Social Work, Ingår i: Journal of gerontological social work, vol. 57, nr. 2-4, 2014Obligatorisk (s. 386–406.)
 • Solokoff, Natalie J.; Dupont, Ida, Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender, Ingår i: Violence against women: an international and interdisciplinary journal, vol. 11, nr. 1, 2005, s. 38–64 (26 s.)
 • Sothern, Matthew, "You Could Truly Be Yourself If You Just Weren't You: Sexuality, Disabled Body Space, and the (Neo)Liberal Politics of Self-Help",, Ingår i: Environment and planning..: D Society & space, vol. 25, nr. 1, 2007Obligatorisk (s. 144–159 (15 s))
 • Stryker, Susan, (De)subjugated Knowledges: An Introduction to Transgender Studies, Ingår i: The transgender studies reader, London, Routledge, 2006, s. 1–15 (16 s.)
 • Sörensdotter, Renita, "Vaginalsamlagets självklarhet: Samlagssmärta som ett nyckelbegrepp för hur personal på ungdomsmottagningar begripliggör unga kvinnor med vulvasmärtor", Ingår i: Lambda nordica: populärvetenskaplig tidskrift om homosexualitet, vol. 26, nr. 1, 2021Obligatorisk (s. 80–106)
 • Tazzyman, Abigail, "Learning Womanhood: Body Modification, Girls and Identity", Ingår i: Talking Bodies: Interdisciplinary Perspectives on Embodiment, Gender and Identity, Cham, Springer International Publishing, 2017Obligatorisk (s. 95–114 (18 s))
 • Tolvhed, Helena, Den smala lyckan: Om hälsa som ideologi och om fett som norm- och samhällskritik', Ingår i: Protes, metafor och den obsoleta kroppen, Stockholm, -, 2017Obligatorisk (s. 55–61.)
 • Westerstrand, Jenny, Kung slår dam: våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige, Ingår i: Sociologisk forskning: tidskrift för Sveriges sociologförbund, Växjö, Sveriges sociologförbund, 1964- (30 s.)
 • Westerstrand, Jenny, 'Prostitutionsfrågan' - perspektiv och nycklar till en grumlig debatt., Ingår i: Tidskrift för genusvetenskap, nr. 3, 2012Obligatorisk (17 s.)
 • Young, Iris Marion, "Lived Body vs Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity",, Ingår i: Ratio: an international journal of analytic philosophy, vol. 15, nr. 4, 2002Obligatorisk (s. 410–428 (15 s))

A4: Kulturella representationer

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin