Genusvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Genusvetenskap A

A1: Genusvetenskapens grunder

Totalt: ca 915 s.

A2: Arbete och familj

Totalt: 986 s.

A3: Sexualiteter och kroppar

Totalt: ca 915 s.

A4: Kulturella representationer

Totalt: ca 1100 s.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin