Genusvetenskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5GN004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Genusvetenskap A

Litteraturlistan uppdateras inför varje ny termin. Aktuell lista visas senast 5 veckor före kursstart.

A1: Genusvetenskapens grunder

A2: Arbete och familj

A3: Sexualiteter och kroppar

A4: Kulturella representationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin