Humanioraprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Humanioraprogrammet 2023/2024
Anmälan

På Humanioraprogrammet studerar du människan som kulturell varelse i ett samhälle som blir allt mer komplicerat. Det ger dig en stabil grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Om du vill arbeta med frågor inom kultur och samhälle, kanske som utredare, debattör eller kulturskribent, då är Humanioraprogrammet något för dig!

Om programmet

Humaniora är ett samlingsbegrepp för ämnen som etnologi, filosofi, historia, genusvetenskap, konstvetenskap och mycket mer. Infallsvinklarna inom humanioraämnena är olika men det är alltid människan, mänskliga produkter och mänskliga kulturer som står i centrum.

Den stora fördelen med Humanioraprogrammet är friheten och möjligheten att bygga upp en humanistisk utbildning som passar just dina intressen och mål. Programmets bärande idé är därför att du själv kombinerar kurser från en stor mängd ämnesområden.

Du får också hjälp att lägga upp en plan för dina studier och skapa din egen unika kompetensprofil. Du kan till exempel läsa:

 • antikens kultur och samhällsliv
 • arkeologi
 • egyptologi
 • estetik
 • etnologi
 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • idéhistoria
 • konstvetenskap
 • kulturantropologi
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • retorik
 • textilvetenskap

I början av utbildningen ligger fokus på aktuella samhällsfrågor och debatter. Då granskar och analyserar vi texter, föremål och idéer och får en ökad förståelse för dagens samhälle och dess problem. Du arbetar med analys av andras och egna texter med betoning på betydelsen av källkritik och utvecklar din förmåga att diskutera sakligt med förankring i vetenskaplig litteratur. Du får också metoder och verktyg för att presentera egna analyser i text och tal.

Utbildningen ger dig stor valfrihet att utforma din kompetens efter intresse och mot det område du vill arbeta inom. Du får kunskap och träning i hur dina kunskaper inom humaniora kan bidra till arbetslivet, tillsammans med viktiga verktyg i analys, metod och källkritik.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med något av programmets ämnen som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Sunny Petersson
Från: Sävsjö i Småland
Läser: Humanioraprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag tror att humaniora är ett framtidsval i och med att människan alltid har och kommer att utvecklas så som en människa gör. Vissa hävdar att exempelvis teknik är framtidsutbildningar, men jag tror att humaniora är det som håller i längden. Jag är även intresserad av bildning och i synnerhet humanistisk bildning för att jag känner att det ligger mig varmt om hjärtat och att det faller mig naturligt. Många reser ju direkt efter gymnasiet, men jag valde att plugga därför att jag inte känner något behov av att ”hitta mig själv” i något annat land. “Mig själv” är ju här hela tiden, och jag studerar för att utveckla den personen.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är en annorlunda vardag då man behöver lägga upp sin tid på egen hand. Detta inger givetvis stor frihet, men för att det ska fungera krävs det ansvar. Att just plugga på Uppsala universitet, ger mig en känsla av ett större sammanhang, historiskt och intellektuellt, i och med att jag får vistas i en miljö av stora, fina byggnader, samt bildade och intellektuella människor.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Som tidigare nämnts så är Uppsala universitet en plats som i sig själv motiverar mig som student att bilda mig. Många akademiskt betydelsefulla människor har studerat här, vilket ger mig en känsla av stora möjligheter.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– I och med att vi har relativt lite schemalagd tid, så kanske jag vistas i skolan cirka två timmar på en dag. Beroende på om det är föreläsning, seminarium eller basgruppsträff så förbereder jag mig för detta. Jag lägger mycket tid på att läsa texterna som tillhör kursmaterialet, och detta gör jag helst hemma. När det däremot är dags för tentaplugg och basgruppsmöte, trivs jag bäst med att träffa andra från klassen, till exempel på biblioteket. I början är det svårt att planera sin vardag, men man lär sig efterhand.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Vi diskuterar mycket. Alla i klassen har valt programmet för att de är intresserade av ämnen som rör humaniora, och eftersom dessa ämnen ligger oss nära hjärtat, är det alltid nära till reflektion och diskussion mellan oss i klassen. Vi är inte intresserade av ett korrekt svar, utan ser tjusningen i att vrida och vända på saker och få nya perspektiv.

Hur upplevde du första tentan?
– Första tentan var en hemtenta, så vi hade 48 timmar på oss att svara på två frågor utifrån kursmaterialet. Till en början tyckte jag att det kändes lätt och skönt att få vara hemma och göra den, men i slutet av tiden tyckte jag det var jobbigt och påfrestande att ha en tenta på datorn. Den var däremot inte överdrivet svår, jag var nog bara ovan vid upplägget. I och med att jag kommer direkt från gymnasiet, har jag inte så bra koll på vad en tenta kräver av en, och så vidare.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att få bredda mina perspektiv i olika saker, men också att få belägg för saker jag redan har ett perspektiv på. Jag trivs i akademisk miljö, så jag hade kunnat tänka mig att fortsätta studera, om jag blir helt såld på något ämne. Jag är även intresserad av jobb inom till exempel journalistik och media, och då tror jag att en kandidat kan vara bra att ha på mitt CV.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– I och med att jag är ny i stan, så jag är otroligt tacksam över alla nya vänner som jag fått genom universitet. Det är verkligen häftigt och lyxigt att få vara kompis med likasinnade människor.

Tre snabba frågor:
Favoritplats i Uppsala
– Universitetshuset. Det är en mäktig byggnad.

Bästa studenttraditionen
– Jag har faktiskt inte varit så aktiv i någon studenttradition än så länge. Men jag ser fram emot att uppleva valborg i Uppsala!

Vad gör du om fem år?
– Studerar eller jobbar med något som jag känner är intressant och meningsfullt. Förhoppningsvis har jag en hund också.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Termin 1

Den första terminen läser du kursen Humaniora som perspektiv och analys, 30 högskolepoäng (hp). Kursen tar upp viktiga idéer, debatter och perspektiv, såväl historiska som nutida. Därigenom utvecklas möjligheten att hantera många av de frågor som utmanar dagens samhälle framför allt begreppen fakta och fiktion, kulturella perspektiv, känslor och förnuft, och människans förhållande till sin materiella omgivning. Kursen består av fyra delkurser:

I. Tänka fritt, tänka rätt

En introduktion till humaniora. Här behandlas frågor om vad humanistiska studier är och vad deras värde kan sägas vara. Vidare introduceras frågor om vad humaniora som vetenskap innebär.

II. Kultur och kritik

Flera aspekter av begreppen kultur och kritik belyses, liksom relationen mellan dem. Genom läsning av skilda typer av texter och praktiska övningar utvecklar du olika slags läsarter.

III. Debatt och demokrati

Här problematiserar vi motsatsförhållandet mellan förnuft och känsla i relation till demokratin och dess praktiker. Du utvecklar muntliga färdigheter i saklig, vetenskapligt förankrad argumentation och presentation.

IV. Människa, miljö, materialitet

Här anläggs humanistiska perspektiv på människans möte med teknik och miljö. Du utvecklar dina färdigheter i att skriva texter för skilda syften och olika målgrupper.

Under första terminen får du även skräddarsydda workshops inom akademiskt skrivande och informationssökning.

Termin 2-5

Under följande fyra terminer väljer du fritt bland de många humanistiska huvudområden som universitetet erbjuder. Antagning till samtliga ämnen sker i mån av plats och under förutsättning att du uppfyller de behörighetskrav som finns.

Termin 6

Under den sjätte terminen kan du välja att läsa två programspecifika kurser, en praktikkurs (15 hp) och en projektkurs (15 hp). Inför praktikkursen förväntas du själv hitta lämplig praktikplats och handledare vilka ska godkännas av programansvarig innan praktiken påbörjas. Under projektkursen arbetar vi i grupp för att planera och genomföra ett projekt där humanistisk kunskap förs ut till en bestämd målgrupp utanför universitetsvärlden (det vill säga "Public Humanities"). Kursen har syftet att ge möjligheter för dig att tillämpa och utveckla de kunskaper och färdigheter du hittills erhållit på programmet.

Om undervisningen

Kursernas omfång, utformning och examinationsformer kommer att variera beroende på vilka huvudområden du väljer att läsa. Dessa specificeras närmare i varje enskild kursplan, liksom krav på deltagande.

Ett krav för examen är att du läser 90 hp inom ett huvudområde och skriver ett examensarbete om minst 15 hp inom ramen för ditt huvudområde. Du kommer att få information och råd för att välja de huvud- och biämnen du vill fördjupa dig i under utbildningen.

Undervisningen sker vanligtvis genom föreläsningar, seminarier, exkursioner, workshops och handledning. Former för examination är skriftliga sals- och hemtentamina, såväl som muntliga och skriftliga arbeten.

Kurslitteraturen är vanligtvis författad på svenska eller engelska, även om andra skandinaviska språk förekommer undantagsvis. Undervisning på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Programmets öppna struktur innebär att du har mycket goda möjligheter att studera utomlands under en termin eller delar av en termin. Vi har många utbytesavtal med andra lärosäten i och utanför Europa, och vi uppmuntrar dig att utnyttja de möjligheter som utlandsstudier ger.

Karriär

Utbildningen ger dig en bra grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Beroende på val av huvudämne ger programmet dig färdigheter som krävs för arbete vid förlag, statliga myndigheter, museer, eller inom media.

Kunskaperna du får kan tillämpas inom ett mycket brett omfång av olika yrken. Humanister behövs till exempel som utredare, kulturskribenter och kommunikatörer. Utbildningen ger dig också en god grund för vidare studier på mer yrkesinriktade masterutbildningar.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Humanioraprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5065 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Annie Woube

annie.woube@gender.uu.se

Historiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Box 628, 751 26 UPPSALA

018-471 1526 018-471 1546

studera-hist@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02