Humanioraprogrammet 2019/2020

Bild för Humanioraprogrammet 2019/2020
Anmälan

Är du humanist? Vill du jobba med frågor om kultur och samhälle? Vill du läsa ett öppet program med många valmöjligheter? Då är det nya Humanioraprogrammet någonting för dig!

Om programmet

Under din introduktionstermin ligger fokus på aktuella samhällsfrågor och samhällsdebatter. Genom att granska och analysera historiska texter, föremål och idéer uppnår vi en ökad förståelse för dagens samhälle och dess problem. Vi arbetar med analys av andras och egna texter med betoning på betydelsen av källkritik. Du utvecklar din förmåga att diskutera sakligt med förankring i vetenskaplig litteratur och du får metoder och verktyg för att presentera egna analyser i text och tal.

Under programmets första termin får du hjälp med att lägga upp en plan för dina studier. Exempel på ämnen du kan välja är:

 • antikens kultur och samhällsliv
 • arkeologi
 • egyptologi
 • estetik
 • etnologi
 • filosofi
 • genusvetenskap
 • historia
 • idéhistoria
 • konstvetenskap
 • kulturantropologi
 • litteraturvetenskap
 • musikvetenskap
 • retorik
 • textilvetenskap
Följande fem terminer väljer du fritt bland ämnen inom humaniora, men du måste läsa tre terminer i ett egenvalt huvudområde. 

Antagning till samtliga ämnen sker i mån av plats och under förutsättning att du uppfyller de behörighetskrav som finns.

Du erbjuds även en programspecifik kurs som innehåller praktik och ger dig kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med något av programmets ämnen som huvudområde.

Upplägg

Programmet inleds med en introduktionstermin där fokus ligger på aktuella samhällsfrågor och samhällsdebatter. Vi arbetar med analys av andras och egna texter med betoning på betydelsen av källkritik. Du utvecklar din förmåga att diskutera sakligt med förankring i vetenskaplig litteratur och du får metoder och verktyg för att presentera egna analyser i text och tal.
 
Följande fem terminer väljer du fritt bland ämnen inom humaniora, men du måste läsa tre terminer i ett egenvalt huvudområde och skriva en kandidatuppsats inom detta område.

Under programmets sjätte termin erbjuds du även en programspecifik kurs som innehåller praktik och ger dig kunskaper och färdigheter som behövs på arbetsmarknaden.

Kurser inom programmet

Termin 1
Humaniora som perspektiv och analys, 30 hp
Kursen behandlar humanioras plats i samhället med fokus på aktuella frågor och debatter. Du tar dig an och tränar på att sammanfatta stora mängder information samt utvecklar din förmåga att argumentera i tal och skrift.
 
Termin 2-5
Valbara kurser
Under följande fyra terminer väljer studenterna fritt bland de många humanistiska huvudområden som universitetet erbjuder. Ett krav för examen är att studenterna läser 90 hp inom ett huvudområde och skriver ett examensarbete om minst 15 hp inom ramen för det huvudområdet.
 
Termin 6
Under den sjätte terminen kan du välja att läsa programspecifika kurser. Där fördjupas de kunskaper och färdigheter som introducerades under den första terminen. Såväl innehåll som uppgifter kopplas tydligare till arbetsmarknaden och du kan även göra praktik.

Om undervisningen

Kursernas omfång, utformning och examinationsformer kommer att variera beroende på vilka huvudområden du väljer att läsa. Dessa specificeras närmare i varje enskild kursplan, liksom krav på deltagande.
 
Undervisning inom fakulteten sker vanligtvis genom föreläsningar, seminarier, exkursioner, workshops och handledning. Former för examination är skriftliga sals- och hemtentamina, såväl som muntliga och skriftliga arbeten.
 
Kurslitteraturen är vanligtvis författad på svenska eller engelska, även om andra skandinaviska språk förekommer undantagsvis. Undervisning på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Programmets öppna struktur innebär att det finns mycket goda möjligheter att studera utomlands under en termin eller delar av en termin. Uppsala universitet och historisk-filosofiska fakulteten har många utbytesavtal med andra lärosäten i och utanför Europa, och studenter på Humanioraprogrammet uppmuntras att utnyttja de möjligheter som utlandsstudier ger.

Karriär

Syftet med programmet är att ge dig en bra grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera, exempelvis som utredare, kulturskribent eller debattör. Beroende på val av huvudämne ger programmet dig färdigheter som krävs för arbete vid förlag, statlig myndighet, museer, etcetera. Det ger också en god grund för vidare studier på olika masterutbildningar. Inom programmet finns möjlighet till praktik.

Behörighet och anmälan

Humanioraprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5018 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 270000 kr

Total studieavgift: 270000 kr