Vanliga frågor och svar om utbildningen

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om vår utbildning. Från behörighet och ansökningsprocessen, till examen och vidareutbildning.

För att kunna läsa Genusvetenskap A krävs grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1).

För att läsa Genusvetenskap B ska du först ha läst Genusvetenskap A, 30 hp, eller Feministiska studier A, 30 hp. Behörig är även den som har läst kurserna Genusvetenskapens grunder, 7,5 hp; Genus, arbete och familj, 7,5 hp; Genus, sexualiteter och kroppar, 7,5 hp och Genus och kulturella representationer, 7,5 hp.

För att bli behörig till Genusvetenskap C ska du ha läst Genusvetenskap A och B, 60 hp, eller Feministiska studier A och B, 60 hp.

För att vara behörig för våra distanskurser, Genusvetenskapens grunder 7,5 hp och Genus, sexualiteter och kroppar 7,5 hp, ska du ha grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Om du har frågor kring behörighet kan du även kontakta kursadministratören.

I A- och B-kursen sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och icke-lärarledda gruppövningar. Seminarierna är obligatoriska.

I C-kursen sker undervisningen i form av seminarier samt individuell uppsatshandledning. Seminarierna är obligatoriska.

De olika delkurserna examineras på olika sätt, genom t.ex. salstentamen, hemskrivningar, PM, muntlig redovisning och seminariedeltagande.

Distanskurserna genomförs helt på distans utan fysiska träffar och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen sker genom digitala eller förinspelade föreläsningar samt digitala sammankomster (seminarier). Kurserna examineras löpande genom inlämningsuppgifter och genom deltagande på obligatoriska seminarier.

Du kan läsa mer om kursupplägg i kursplanerna, som du hittar under nästa fråga.

Du kan ansöka till kurser på höstterminen 15 mars–15 april och till kurser på vårterminen 15 september–15 oktober. Ansökan sker via antagning.se.

Om du har glömt att anmäla dig i tid kan du oftast göra en sen anmälan. Sen anmälan till kurs öppnar först efter att det första antagningsbeskedet skickats ut.

Läs mer om hur du gör en sen anmälan

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Det finns olika typer av pedagogiskt stöd för olika typer av funktionshinder.

Läs mer om pedagogiskt stöd

Du kan också kontakta studievägledaren vid Centrum för genusvetenskap.

Ja, det går utmärkt.

Läs mer om Uppsala universitets examenskrav

Du kan också kontakta studievägledaren vid Centrum för genusvetenskap.

Centrum för genusvetenskap ger kurser på avancerad nivå inom Masterprogrammet i genusvetenskap 120 hp. De kurser som ingår i programmet kan i de flesta fall även läsas som fristående kurser.

Det finns också en forskarutbildning i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras på Uppsala universitets hemsida. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

Kontakta studierektorn för forskarutbildningen om du har frågor som rör forskarutbildningen.

Oavsett om du väljer att läsa genusvetenskap som huvudämne eller som biämne i en examen kommer du att ha nytta av din kunskap vad du än ägnar dig åt i framtiden. Inom en lång rad organisationer och myndigheter, både inom offentlig och privat sektor, finns behov av personer som arbetar med jämställdhetsfrågor och genusperspektiv.

Studenter som läst genusvetenskap på Uppsala universitet jobbar idag inom många olika områden. Vissa arbetar specifikt med frågor som rör genus och jämställdhet medan andra drar nytta av sina kunskaper inom andra, vitt skilda yrken, som t.ex. folkhälsosamordnare, lärare, handläggare, utredare, informatörer, kommunsekreterare, administratörer, konsulter, lokförare, journalister, präster, brandmän, sexologer, kulturarbetare, projekt- och verksamhetsledare.

Kompetens inom genusområdet efterfrågas av många arbetsgivare och studier i genusvetenskap är meriterande och användbara inom t.ex. teknik, ledarskap, kultur, ekonomi, kommunikation och marknadsföring.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Då kan du kontakta vår kursadministratör eller studierektor för grundutbildningen, så hjälper vi dig!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin