Utbildning vid Nationellt centrum för kvinnofrid

Hos Nationellt centrum för kvinnofrid kan du läsa kurser på universitetsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Du kan också anlita oss för uppdragsutbildning.

Webbstöd för lärosäten

Ett kunskaps- och metodstöd för dig som arbetar med examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbstöd för lärosäten

Färglagd illustration av en person som står vid vita tavlan och undervisar.

Uppdragsutbildning

Du kan anlita NCK för kortare eller längre uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning hos NCK

Skärmklipp från Webbkurs om våld. 

Webbkurs om våld

En webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Kursen är kostnadsfri.

Kontakt

E-post: utbildning@nck.uu.se

Kursadministratörer:
Katarina Andersson, 073-469 79 09
Camilla Bergström, 073-469 72 62

Studierektor: Anette Marklund, 070-167 96 99

Kontakta Nationellt centrum för kvinnofrid

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin