Kontakta Nationellt centrum för kvinnofrid

NCK:s kansli

Kontakta info@nck.uu.se för alla typer av ärenden. Exempelvis information, inbjudningar eller förfrågningar om NCK:s medverkan i olika uppdrag. Du kan även lämna en förfrågan om studiebesök eller en intervju.

Telefon: 018-611 27 93
Telefontider: vardagar kl 9-12 och 13-16
E-post: info@nck.uu.se

Kursadministration

För dig som har frågor om NCK:s olika utbildningar eller har specifika frågor om en kurs. Hit vänder du dig även med förfrågningar om att beställa en föreläsning, seminarium eller uppdragsutbildning. Om uppdragsutbildning på NCK

Telefon: 073-469 73 02
Telefontider: vardagar kl 9-12 och 13-16
E-post: utbildning@nck.uu.se

Kommunikationsenhet

Hit vänder du dig med frågor om marknadsföring, vår webbplats eller övriga kommunikationsärenden.

Telefon: 070-167 90 60
E-post: info@nck.uu.se

Presstjänst

Telefon: 018-611 93 14, 072-215 31 42

NCK:s presstjänst är tillgänglig under kontorstid. Vi kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi svarar även på frågor om NCK:s olika verksamheter och tipsar om rapporter och studier.

Pressrum

NCK:s kunskapsbank

E-post: kunskapsbanken@nck.uu.se

Kontakta NCK:s kunskapsbank för frågor om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kunskapsbank om våld

Nationella stödlinjer

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa. Rätt att välja 020-57 70 70 ger stöd till dig som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnofridslinjen.se

Stödlinjenförmän.se

Stödlinjenförtranspersoner.se

Rättattvälja.se

Kvinnofridsenheten (Akademiska sjukhuset)

Verksamhetschef: Johanna Belachew, 018-611 95 89
Avdelningschef: Anna Häger, 018-617 00 79
Medicinsk sekreterare: 018-611 27 92

E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset skrivs fornamn.efternamn@akademiska.se

Kvinnofridsmottagningen

Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset är en del av Kvinnofridsenheten. Hit kan du som bor i Uppsala län vända dig för att få hjälp och stöd om du har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp.

Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset


Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

Telefon:
018-611 27 93
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Webbsida:
http://www.nck.uu.se
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin