Beställ från NCK

Du kan kostnadsfritt beställa rapporter, andra publikationer och utbildningsfilmer från Nationellt centrum för kvinnofrid. Från Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner kan du beställa informationskort, affischer och annat material.

Material från NCK får inte användas i kommersiellt syfte.

Kontakt: info@nck.uu.se

Serienoveller för unga om sexuellt våld

Serienoveller för unga om sexuellt våld

NCK har tagit fram två serienoveller för ungdomar. De handlar om Sara som blir utsatt för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Syftet med novellerna är att få unga att diskutera och reflektera över sexuella övergrepp, och de tankar och känslor som uppstår efteråt.

Läs mer och beställ serienovellerna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin