Om Nationellt centrum för kvinnofrid

Exteriörbild på det rosa stenhuset där Nationellt centrum för kvinnofrid finns i Uppsala.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta.

För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning.

NCK driver fyra nationella stödtelefoner: Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, Stödlinjen för män 020-80 80 80, Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00, samt stödlinjen Rätt att välja 020-57 70 70 som är ett pilotprojekt.

NCK driver också Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Beställ från NCK

Du kan beställa tryckta rapporter, publikationer, utbildningsfilmer och informationsmaterial från våra stödlinjer.

Beställ från NCK

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin