För yrkesverksamma

Metod- och kompetensstöd för dig som på olika sätt arbetar med eller undervisar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbaserade utbildningar och digitala resurser

För dig som vill lära dig mer om våld finns det flera olika webbaserade basutbildningar och digitala resurser.

Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Till utbildningarna och kurserna

Illustration från webbkurs om våld på en kvinna utanför ett socialtjänstkontor

Kontakt

E-post: info@nck.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin