För dig som är chef

Arbetsplatsen kan fungera som en fristad för den som är utsatt för våld i nära relationer. Som arbetsgivare eller chef kan du vara ett stort stöd. Du kan skapa en trygg miljö på arbetsplatsen och stötta medarbetare i att få hjälp och stöd.

Ditt ansvar som chef

Tusentals sjukskrivningar varje år har enligt Socialstyrelsen sin grund i utsatthet för våld i nära relationer. Arbetsplatsen kan vara den enda kontakten med omvärlden för den som är utsatt. Det gör arbetet till en viktig plats för att upptäcka våld och stötta våldsutsatta medarbetare.

Ditt ansvar som chef

Webbkurs från Jämställdhetsmyndigheten

WEBBKURS Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram webbkursen "Våld i nära relation – agera som chef eller kollega". Kursen handlar om hur utsatthet för våld påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen, och hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildningar

300 kommunchefer ska fråga om våld

LÄRANDE EXEMPEL I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta lättare får hjälp.
Lärande exempel om att 300 kommunchefer i Trollhättan ska fråga om våld

Alla kommunchefer i Sorsele utbildade om våld

LÄRANDE EXEMPEL Alla chefer som är anställda av Sorsele kommun har gått en obligatorisk utbildning om våld i nära relation för att kunna ställa frågor om utsatthet för våld till medarbetare.

Josephine Gabrielsson är folkhälsosamordnare vid enheten för individ- och familjeomsorg, IFO, på Sorsele kommun.

Lärande exempel om Sorsele kommuns satsning på obligatorisk utbildning om våld för chefer

Nationella stödlinjer kan ge råd

Du som är chef kan ringa de nationella stödlinjerna för att få råd om hur du kan stötta en medarbetare som utsatts för våld. Du kan också tipsa medarbetaren om att själv ringa de nationella stödlinjerna för att få råd och stöd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin