Porträtt Josefin Kjellberg

Våldsutsatta kvinnors uppbrott – ny studie om eftervåld

Forskarintervju. För många kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation fortsätter våldet trots att de har lämnat sina våldsutövande män. Detta visas i en ny avhandling från Uppsala universitet. Den bygger på kvalitativa studier av våldsutsatta kvinnors upplevelser i uppbrottet från mäns våld samt socialarbetares förutsättningar för att möta kvinnornas stödbehov.

Läs hela intervjun med Josefin Kjellberg: "Våldsutsatta kvinnors uppbrott – ny studie om eftervåld"

Alla intervjuer i NCK:s kunskapsbank


Kontakta oss

Har du frågor om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

E-post: kunskapsbanken@nck.uu.se

NCK:s logotyp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin