Myndigheter i NCK:s kunskapsbank

Runt 25 nationella myndigheter, alla länsstyrelser samt organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) medverkar med sina publikationer i kunskapsbanken.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin