Webbkurs om våld

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbkurs om våld har utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar beroende på hur du använder den.

För att gå kursen skapar du ett konto med en mejladress och valfritt lösenord och loggar sedan in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp i det så kallade gruppspåret. För kursledare som valt gruppspåret i menyn finns en manual att ladda ned. När utbildningen är genomförd kan du enkelt ladda ner ett kursintyg. Hela webbkursen finns även i en engelsk version.

Att gå webbkursen i grupp

Webbkurs om våld lämpar sig väl att gå i grupp. I kursen finns ett särskilt så kallat gruppspår som hjälper dig som ska utbilda till exempel ett arbetslag. Till utbildningen finns en utbildningsmanual som stöd.

Det finns fördelar med att gå i grupp. Att enbart höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer leder inte automatiskt till förändring inom detta område. Det krävs också arbete med normer, attityder och värderingar.

Mer om gruppspåret

Kommunpolitiker går Webbkurs om våld

LÄRANDE EXEMPEL I Emmaboda kommun utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med ”Webbkurs om våld”. Samtliga 900 kommunanställda ska också gå kursen under kampanjen ”#Deträckernu!!” som är kommunens initiativ för arbetet mot våld.

På bara några månader har utbildningssatsningen dragits igång. Initiativtagare är folkhälsosamordnare Louise Sandqvist på kommunledningskontorets kansliavdelning i Emmaboda.

Lärande exempel om Emmaboda kommuns utbildningssatsning

Vill du sprida information om webbkursen?

Behöver du flyers, bokmärken, utbildningsmanual, pennor eller tygkassar för att sprida information om Webbkurs om våld till kolleger och andra? NCK har tagit fram olika typer av informationsmaterial för att stötta spridningen av webbkursen. Det finns även en utbildningsmanual för webbkursen som går att beställa.

Materialet är kostnadsfritt.

Kontakta oss på info@nck.uu.se och ange vad din beställning avser samt antal. Notera att vi endast skickar tygkassar i ett begränsat antal.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin