Om NCK:s kunskapsbank

Kunskapsbanken är en webbplats och en databas som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. NCK är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

I kunskapsbanken kan du hitta ett brett innehåll på flera nivåer, från enklare faktatexter till akademiska avhandlingar i fulltext.

Fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I databasen kan du söka efter forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra skrifter.

I samarbete med 25 nationella myndigheter, alla länsstyrelser samt organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) har NCK gjort ett urval av publikationer från myndigheter, som kan hittas via databasen.

I databasen finns också SOU-tryck och annat offentligt tryck.

Sök i kunskapsbankens databas

I kunskapsbanken hittar du sökbara presentationer av forskare och deras forskningsprojekt.

Sök forskare i kunskapsbanken

Du hittar också presentationer av myndigheterna som medverkar i kunskapsbanken med sina publikationer.

Myndigheter i kunskapsbanken


Kontakta oss

Har du frågor om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

Kontakta oss på kunskapsbanken@nck.uu.se

NCK:s logotyp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin